Αναλυτικοί πίνακες εισακτέων ανά Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και κατηγορία υποψηφίων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Απόφαση Φ.253.1/84528/Α5/23-5-2018 (Τεύχος 1976/Β/1-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η νέα ΥΑ που καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2017-2018 Η μείωση του αριθμού των εισακτέων για φέτος θα περιοριστεί στους 500 για όλες τις σχολές αντί της αρχικής μείωσης κατά 1.000 θέσεις

Απόφαση Φ.253.1/60992/Α5/7-4-2017 (ΦΕΚ 1312/Β/13-4-2017, ΑΔΑ:78Σ84653ΠΣ-ΝΩΑ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε τη … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδ. έτος 2016−2017

Απόφαση Φ.253.1/44654/Α5/15-3-2016 (ΦΕΚ 685/Β/15-3-2016, ΑΔΑ:6ΗΑΡ4653ΠΣ-6Α0) του Υπουργείου Παιδείας Ορίζουμε τον … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακοίνωση αριθμού εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Δελτίο τύπου (31-3-2015) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΥΑ για τον αριθμό εισακτέων στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά το 2014-2015

Απόφαση Φ.253.1/85022/Β6/30-5-2014 (ΦΕΚ 1501/Β/6-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση και συμπλήρωση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •