Νέα απόφαση για τα υποδείγματα των τίτλων των ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σε αντικατάσταση της πρόσφατα εκδοθείσας παρόμοιας ΥΑ

Απόφαση 102409/Δ3/21-6-2018 (ΦΕΚ 2479/Β/27-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας Αντικαθιστούμε το περιεχόμενο όλων των τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας που περιέχονται στην αριθ. 96806/Δ3/12-06-2018 (ΦΕΚ 2215/Β΄/13-06-2018) υπουργική απόφαση, με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου. Αποδεικτικό Απόλυσης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου. Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου. Αποδεικτικό Πτυχίου … Διαβάστε περισσότερα…

Καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου των τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

| τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 27, 2018 στις 09:33 μμ |Απόφαση 96806/Δ3/12-6-2018 (ΦΕΚ 2215/Β/13-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των κάτωθι τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής. Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Αποδεικτικό Απόλυσης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου Πτυχίο Ειδικού … Διαβάστε περισσότερα…

Η ετήσια ανθοκομική έκθεση του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας για το 2018 Tην Πέμπτη 31 Μαΐου και την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

Για μία ακόμα χρονιά, το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Φλώρινας (ΕΕΕΕΚ) διοργανώνει ανθοκομική έκθεση, με γλάστρες με καλλωπιστικά και αρωματικά φυτά που επιμελήθηκαν οι ίδιοι οι μαθητές. Η έκθεση πραγματοποιείται στον ισόγειο χώρο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Διοικητήριο) την Πέμπτη 31 Μαΐου και την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018, κατά τις ώρες … Διαβάστε περισσότερα…

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΕΕΕΚ Η απόφαση ισχύει από την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019

Απόφαση 71105/Δ3/4-5-2018 (ΦΕΚ 1761/Β/17-5-2018) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την αντιστοιχία μαθημάτων γενικής παιδείας – εργαστηριών και κλάδων – ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε Α΄ και Β΄ ανάθεση {…} Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α’) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β’) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές … Διαβάστε περισσότερα…

Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής για την αναμόρφωση της λειτουργίας, οργάνωσης και των προγραμμάτων Σπουδών των ΕΕΕΕΚ Εισήγηση του ΙΕΠ προς το Υπουργείο Παιδείας

Έγγραφο 8444/11-12-2017 (ΑΔΑ: ΨΣ0ΟΟΞΛΔ-1ΘΕ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) εντάσσονται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποτελούν ξεχωριστό τύπο σχολείων τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Αποτελούν τη μόνη διέξοδο των μαθητών με ΕΑΕ και αναπηρίες και παράλληλα τον φορέα υποστήριξης των μαθητών και των οικογενειών τους … Διαβάστε περισσότερα…

Τα «special» παιδιά του ΕΕΕΕΚ Φλώρινας μας έκαναν υπερήφανους

| τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 14, 2018 στις 09:45 μμ |Μαθητές του Ειδικού Σχολείου Φλώρινας (ΕΕΕΕΚ) έλαβαν μέρος σε αθλητικές διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα, από τα Special Olympics Κέρκυρας, στις 19-22 Μαΐου 2017, σημειώνοντας σημαντικές αθλητικές επιδόσεις στην κολύμβηση και στο μπόουλινγκ. Επίσης συμμετείχαν στην παρέλαση της 21ης Μαΐου όπου εορτάστηκε η ένωση των Επτανήσων … Διαβάστε περισσότερα…

Αποφοίτηση των μαθητών των ΕΕΕΕΚ Δυνατότητα παράτασης φοίτησης υπό προϋποθέσεις

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 20, 2016 στις 10:13 μμ |Έγγραφο 89588/Δ3/1-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας 1. Στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης «η φοίτηση διαρκεί 6 χρόνια». 2. Στην τελευταία τάξη φοίτησης, προβλέπεται «πρακτική άσκηση διάρκειας 2 τουλάχιστον τριμήνων, στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων η οποία προσδιορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων». Επίσης, στο ίδιο … Διαβάστε περισσότερα…

Η φοίτηση στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)

Ανακοίνωση (23-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας Οι προϋποθέσεις φοίτησης και αποφοίτησης των μαθητών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) καθορίζονται από τον Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 τ.Α) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές ανάγκες» και από τις τροποποιήσεις που εισήγαγε ο Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές … Διαβάστε περισσότερα…

Λειτουργία των δομών Δευτεροβάθμιας Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αφορά στα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής και στα ΕΕΕΕΚ για το 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 23, 2016 στις 01:14 πμ |Έγγραφο 143218/Δ3/14-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Τα ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ βαθμίδας, ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Β΄ βαθμίδας και ενιαία ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ και Β΄ βαθμίδας, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 13, περ. δ και ε, του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/Α/14-3-2000), θα συνεχίσουν, … Διαβάστε περισσότερα…

Μετονομασία των εργαστηρίων των ΕΕΕΕΚ Διατηρούνται σε ισχύ οι ΥΑ για αναθέσεις διδασκαλίας

Απόφαση 93577/Δ3/12-6-2015 (ΦΕΚ 1148/Β/16-6-2015, ΑΔΑ:Β5ΚΔ465ΦΘ3-ΝΨΦ) του Υπουργείου Παιδείας Μετονομάζουμε όλα τα εργαστήρια κηπουρικής, κηπουρικής – ανθοκομίας, φυτικών – ζωϊκών προϊόντων και βιολογικών καλλιεργειών των ΕΕΕΕΚ όλης της χώρας σε εργαστήρια Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, από το σχολικό έτος 2015 − 2016. Ως προς τις αναθέσεις ισχύει η υπ’ αριθμ. πρωτ. 94872/Γ6/23-8-2011 υπουργική απόφαση με θέμα: … Διαβάστε περισσότερα…