Διάθεση Εκπαιδευτικού ΤΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: Ψ6ΑΞ4653ΠΣ-ΞΙΕ – Διάθεση Εκπαιδευτικού ΤΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου

ΑΔΑ: ΨΒΒ04653ΠΣ-Χ22 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαθέσεις – τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου

ΑΔΑ: 7ΜΑ44653ΠΣ-998 – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου – (αφορά … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

ΑΔΑ: 6ΚΖΜ4653ΠΣ-ΤΧΤ – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

ΑΔΑ: Ψ6ΚΑ4653ΠΣ-Τ99 – Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: 7ΣΙ04653ΠΣ-ΒΤΧ – Διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΤΕ για Συμπλήρωση του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθετήσεις – Διαθέσεις – Ανακλήσεις Διαθέσεων – Υπερωριακής Απασχόλησης εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 6Ψ6Υ4653ΠΣ-ΨΤΥ – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου. (αφορά στην … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Αποσπασμένου Εκπαιδευτικού ΠΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

ΑΔΑ: ΨΛΒΥ4653ΠΣ-ΖΘΚ – Διάθεση Αποσπασμένου Εκπαιδευτικού ΠΕ για Συμπλήρωση του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Απόφαση του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας – ΑΔΑ: Ω1604653ΠΣ-Ψ3Ν – Τροποποίηση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτή – διαθέσεις μονίμων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6470/02-11-2016 (ΑΔΑ: Ω9Ξ54653ΠΣ-ΣΡΞ – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 546330-09-2016 ( ΑΔΑ: Ψ4ΛΩ4653ΠΣ-955) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5960/18-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΘ0Ξ4653ΠΣ-ΓΗΜ) – Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5914/17-10-2016 (ΑΔΑ: 9ΖΘΔ4653ΠΣ-Κ84) – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού για … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΠΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5912/17-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΓΜΞ4653ΠΣ-ΔΞΥ) – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5987/18-10-2016 (ΑΔΑ: ΡΛ724653ΠΣ-ΓΧΣ) – Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5961/18-10-2016  (ΑΔΑ: 68Α24653ΠΣ-ΖΗΡ) – Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]