Τροποποίηση Ωρών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Απόφαση του Διευθυντή της ΔΔΕ Φλώρινας – ΑΔΑ: Ω1604653ΠΣ-Ψ3Ν – Τροποποίηση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτή – διαθέσεις μονίμων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6470/02-11-2016 (ΑΔΑ: Ω9Ξ54653ΠΣ-ΣΡΞ – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεσεις και Συμπληρώσεις Ωραρίου Εκπαιδευτικών

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6219/25-10-2016 (ΑΔΑ: 777Ι4653ΠΣ-ΟΗΚ) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 546330-09-2016 ( ΑΔΑ: Ψ4ΛΩ4653ΠΣ-955) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5960/18-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΘ0Ξ4653ΠΣ-ΓΗΜ) – Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5914/17-10-2016 (ΑΔΑ: 9ΖΘΔ4653ΠΣ-Κ84) – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού για … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού ΠΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού του Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5912/17-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΓΜΞ4653ΠΣ-ΔΞΥ) – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5987/18-10-2016 (ΑΔΑ: ΡΛ724653ΠΣ-ΓΧΣ) – Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5961/18-10-2016  (ΑΔΑ: 68Α24653ΠΣ-ΖΗΡ) – Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Εκπαιδευτικών ΠΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5622/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΦΞ4653ΠΣ-9ΓΚ) – Διάθεση Εκπαιδευτικών ΠΕ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση Εκπαιδευτικών ΤΕ για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5623/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΤΛΦ4653ΠΣ-ΙΞΛ) – Διάθεση Εκπαιδευτικών ΤΕ για … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Απόφαση 6758/6-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΗΨΣ4653ΠΣ-Ξ3Ρ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Διαθέτουμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού – Διαθέσεις Μονίμων Εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5602/05-10-2016 (ΑΔΑ: 77ΠΣ4653ΠΣ-ΣΕΟ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού

Έγγραφο 5509/30-09-2016 (ΑΔΑ: Ω44Φ4653ΠΣ-ΦΜ1) – Προσωρινή Διάθεση Εκπαιδευτικού. (αφορά στον εκπαιδευτικό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ Είναι υποχρεωτική για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 163352/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η διάθεση, ολική ή μερική, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 5511/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΘΧ4653ΠΣ-1ΡΥ) – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •