Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 92094/Δ2/5-6-2018 (ΦΕΚ 2089/Β/7-6-2018) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τον τύπο των τίτλων των Γενικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής: Απολυτήριο Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Αποδεικτικό Απόλυσης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Αποδεικτικό Σπουδών Γ’ τάξης Δημοσίου Ημερησίου Γενικού Λυκείου. Αποδεικτικό Σπουδών Β’ … Διαβάστε περισσότερα…

Οι αλλαγές στην αξιολόγηση των μαθητών του Γενικού Λυκείου (ΠΔ 46/2016) Αφορούν στις Δημιουργικές Εργασίες, στα Αρχαία Ελληνικά της Β Τάξης και στις απολυτήριες εξετάσεις

| τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 15, 2017 στις 09:02 μμ |Έγγραφο 194027/Δ2/10-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται τροποποίηση του ΠΔ 46/2016 όσον αφορά τα εξής σημεία: α) Δημιουργικές Εργασίες, β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ … Διαβάστε περισσότερα…

Τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 177620/Δ2/20-10-2017 (ΦΕΚ 3768/Β/26-10-2017, ΑΔΑ: ΨΨΠΒ4653ΠΣ-ΞΙΔ) του Υπουργείου Παιδείας Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» και «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελούν κλάδους του μαθήματος «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ». Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

Νέες οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016-2017

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 30, 2016 στις 08:43 μμ |Έγγραφο 153915/Δ2/20-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 35/2016 του Δ.Σ. ορθή επανάληψη) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας (Α΄, Β΄Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2016-2017: Το με αρ. πρωτ. … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016 – 2017

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 30, 2016 στις 08:45 μμ |Έγγραφο 150664/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2016-2017 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1. Πολιτική Παιδεία, (Α΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Β΄ Εσπερινού ΓΕΛ) 2. Πολιτική Παιδεία, (Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ) 3. Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών, … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016 – 2017

| τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 14, 2018 στις 10:12 μμ |Έγγραφο 150658/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το σχολικό έτος 2016-2017 για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων: 1. Βιολογία, (Τάξεις: Α΄, Β΄ Ημερήσιου και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ) 2. Φυσική, (α.ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Τάξεις: Α΄, Β΄ Ημερήσιου και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ στη Β΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 30, 2016 στις 08:51 μμ |Έγγραφο 150672/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τομείς και θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης Υπολογιστών και Πληροφορικής και να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη. Η προσέγγιση που ακολουθείται σχετίζεται με θέματα τόσο της Θεωρητικής όσο και της Εφαρμοσμένης Επιστήμης … Διαβάστε περισσότερα…

Διαχείριση της Διδακτέας-Εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου Για το σχολικό έτος 2016-2017

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 30, 2016 στις 08:53 μμ | Έγγραφο 150662/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στις φετινές οδηγίες κρίθηκε σκόπιμο να συμπεριληφθούν χρήσιμες προτάσεις που, χωρίς να ανήκουν στην εξεταστέα ύλη, διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία. Για διδακτικούς λόγους αλλά και για λόγους ανάδειξης της αξίας της αποδεικτικής διαδικασίας (επικύρωση της μαθηματικής αλήθειας, διεύρυνση της κατανόησης) … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στο Γενικό Λύκειο Για το σχολικό έτος 2016-2017

| τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 30, 2016 στις 08:54 μμ |Έγγραφο 150671/Δ2/15-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Εφαρμογές Πληροφορικής στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017. Η σχεδίαση μαθήματος από τον/την εκπαιδευτικό πρέπει να έχει ως αφετηρία το Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) … Διαβάστε περισσότερα…

Οδηγίες για τη διδασκαλία της Χημείας Γ΄ ημερήσιου ΓΕΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

| τελευταία ενημέρωση: Αύγουστος 21, 2016 στις 04:26 μμ |Έγγραφο 195566/Δ2/2-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 49/06-10-2015 Δ.Σ) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για τη διδασκαλία της Χημείας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών για το σχολικό έτος 2015- 2016. Διαβάστε το έγγραφο