Η επιλογή της δεύτερης ξένης γλώσσας στα Γυμνάσια και η συγκρότηση των αντίστοιχων τμημάτων Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 53476/ΓΔ4/28-3-2017 (ΦΕΚ 1171/Β/4-4-2017, ΑΔΑ:ΨΩΤΣ4653ΠΣ-Μ5Β) του Υπουργείου Παιδείας Η επιλογή … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Παράλληλη διδασκαλία Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο – Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων Νέα ΥΑ με ισχύ από το 2016-2017

Απόφαση 174424/Δ2/19-10-2016 (ΦΕΚ 3563/Β/4-11-2016, ΑΔΑ:6ΝΦΦ4653ΠΣ-ΣΜ7) του Υπουργείου Παιδείας 1) Οι … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου Για το σχολικό έτος 2016-2017

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας 93129/Δ2/7-6-2016  προς τα Γυμνάσια και 93064/Δ2/7-6-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας στην Α΄ Γυμνασίου Η επιλογή γίνεται στην Α΄ Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και στις επόμενες τάξεις

Εγκύκλιος 138199/Δ2/4-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σύμφωνα με την με αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρίνιση για το μάθημα επιλογής της Γ’ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Δεύτερη ξένη γλώσσα

Έγγραφο 95147/Δ2/16-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με το μάθημα επιλογής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διδασκαλία της Β΄ Ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο – Διδασκαλία της Ξένης γλώσσας στο Λύκειο/ Οδηγίες για τη διδασκαλία της Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο-Λύκειο

Έγγραφο 1565/19-9-2014 της Σχολικής Συμβούλου Γερμανικών Με την παρούσα επιστολή … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

Απόφαση 137429/Γ2/2-9-2014 (ΦΕΚ 2406/Β/9-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας 1) Οι μαθητές … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]