Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 Ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Κοινή απόφαση Φ22/149846/Δ4/11-9-2017 (ΦΕΚ 3362/Β/25-9-2017, ΑΔΑ:66ΩΔ4653ΠΣ-ΧΘΡ) των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας Ι. Οι αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α’/83) ορίζονται ως εξής: ΙΙ. Οι αναθέσεις των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» και «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της … Διαβάστε περισσότερα…

Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΠΑΛ Με ισχύ από το 2017-2018

| τελευταία ενημέρωση : Σεπτέμβριος 12, 2017 ώρα 12:06 πμ |Απόφαση Φ22/126950/Δ4/25-7-2017 (ΦΕΚ 2797/Β/9-8-2017, ΑΔΑ:629Ξ4653ΠΣ-ΚΥΘ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής: Ι. Αναθέσεις μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων ΕΠΑΛ και των μαθημάτων Προσανατολισμού και Επιλογής της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ ΙΙ. Αναθέσεις μαθημάτων Τομέων της Β΄ … Διαβάστε περισσότερα…

Σχετικά με τη σειρά ανάθεσης του μαθήματος της Φυσικής σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ12.10 Με βάση απόφαση του ΣτΕ αναμένεται τροποποίηση των ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας

| τελευταία ενημέρωση : Ιούνιος 10, 2017 ώρα 10:52 μμ |Ηλεκτρονικό μήνυμα της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς τις Διευθύνσεις ΔΕ Με την αριθμ. 950/2017 Απόφαση του ΣτΕ και από 29-03-2017 ακυρώνονται «οι 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ Β΄ 1670) και 136680/Δ2/25-8-2016 (ΦΕΚ Β΄ 2758) αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατά το μέρος που ορίζουν … Διαβάστε περισσότερα…

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5985/18-10-2016 (ΑΔΑ: 7ΧΟΛ4653ΠΣ-ΙΘΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων τρίτης (Γ΄) ανάθεσης. – σχετικό έγγραφο

Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης

Έγγραφο  Αρ. Πρωτ.: 5619/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΨΚΑ4653ΠΣ-ΩΦΥ) – Έγκριση διδασκαλίας μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης. […] Εγκρίνουμε, έπειτα από διασταύρωση των στοιχείων με βάση τα δεδομένα που έχουν καταχωρήσει οι σχολικές μονάδες στο mySchool, την υπέρβαση του ορίου των έντεκα (11) ωρών διδασκαλίας με μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης, των παρακάτω εκπαιδευτικών, στις σχολικές μονάδες όπου υπηρετούν, είτε εξ’ ολοκλήρου είτε για συμπλήρωση ωραρίου, … Διαβάστε περισσότερα…

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα της Α’ τάξης ΕΠΑΛ που διδάσκονται στα Εργαστήρια Τα μαθήματα αυτά είναι ειδικής μορφής και δε δικαιολογούν δεύτερο εκπαιδευτικό

Έγγραφο 160505/Δ2/29-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στα μαθήματα της Α’ ΕΠΑ.Λ. για τα οποία απαιτείται και η χρήση εργαστηρίων των Ε.Κ. σύμφωνα με τις οδηγίες που σας απεστάλησαν, είναι απαραίτητη η συνεργασία Διευθυντών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. ώστε να καθορισθούν το πρόγραμμα όπως και οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν τα συγκεκριμένα μαθήματα. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να … Διαβάστε περισσότερα…

Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ Τάξης των ΕΠΑΛ του Ν. 4386/2016

Κοινή ΥΑ 133162/Δ2/11-8-2016 (ΦΕΚ 2628/Β/24-8-2016, ΑΔΑ:ΩΚΛΞ4653ΠΣ-1ΔΣ) των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας Οι αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ορίζονται ως εξής: Διαβάστε την ΚΥΑ σε ΦΕΚ Διαβάστε την ΚΥΑ στη Διαύγεια

Αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου από το 2016-2017 Διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας και με Γ΄ ανάθεση

| τελευταία ενημέρωση : Αύγουστος 25, 2016 ώρα 10:38 μμ |Απόφαση 133977/Δ2/17-8-2016 (ΦΕΚ 2605/Β/23-8-2016, ΑΔΑ:7Υ7Δ4653ΠΣ-Ω6Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής: ……………………………………………………………………………………. ΟΔΗΓΙΕΣ: Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους … Διαβάστε περισσότερα…

Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων στα ΕΠΑΛ Ισχύει από το 2016-2017

| τελευταία ενημέρωση : Ιούνιος 14, 2016 ώρα 12:19 πμ |Απόφαση 94590/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1671/Β/10-6-2016, ΑΔΑ:6ΓΔΤ4653ΠΣ-ΠΛΖ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου ορίζονται ως εξής: ……………………………………. Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο … Διαβάστε περισσότερα…

Νέα ΥΑ για τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων σε Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια Ισχύει από το 2016-2017

| τελευταία ενημέρωση : Μάιος 29, 2017 ώρα 10:34 μμ |Απόφαση 94588/Δ2/9-6-2016 (ΦΕΚ 1670/Β/10-6-2016, ΑΔΑ:ΩΓΥΗ4653ΠΣ-ΖΝΥ) του Υπουργείου Παιδείας Οι αναθέσεις των μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου ορίζονται ως εξής: …………………………………. Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους … Διαβάστε περισσότερα…

Pin It
[ + ]