Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου σε εκπαιδευτικούς

ΑΔΑ: 68Σ74653ΠΣ-74Π – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή

ΑΔΑ: 7Γ864653ΠΣ-ΟΕΖ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Άσκηση ιδιωτικού έργου κατά τη διάρκεια άδειας ανατροφής τέκνου

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 68 /οικ.21236/25-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ0Ψ0465ΦΘΕ-81Ρ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δεκτή από τον Υπουργό Παιδείας γνωμοδότηση του ΝΣΚ σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου σε γιατρούς, φυσικοθεραπευτές και ηθοποιούς

Γνωμοδότηση 436/2012 (ΑΔΑ:Β4ΜΥΟΡΡΕ-ΒΧΛ) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Τίτλος ερωτήματος … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε διπλωματούχους μηχανικούς που είναι δημόσιοι υπάλληλοι

Έγγραφο 191928/Ε2/26-11-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τη χορήγηση άδειας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Χορήγηση άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή σε περίπτωση διαθεσιμότητας – Εκπαιδευτικοί

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ/Φ.57/322/29773/30-12-2013 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης Διαβάστε το έγγραφο 1     

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]