Πρόσληψη 533 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το 2014-2015

Απόφαση 199185/Ε2/8-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΒ689-ΟΞΣ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 26 αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το 2014-2015

Απόφαση 190237/E2/24-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΒ949-22Θ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατροπή συμβάσεων αναπληρωτών ΕΣΠΑ από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου

Απόφαση 187457/Ε2/19-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΖΡΒ9-Ω2Ε) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση των αριθμ. 164474/Δ2/10-10-2014 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 43 προσωρινών αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 187840/Ε2/19-11-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΩΧ9-Τ0Ε) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη τριών (3) αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου των κλάδων ΠΕ16.01 και ΤΕ16 για το 2014-2015

Απόφαση 182642 /Ε2/13-11-2014 (ΑΔΑ:Β55Δ9-8ΒΙ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 178528/Θ2/5-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΚΙ59-ΜΤΜ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλήψεις μέσω του έργου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 90 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕ για το 2014-2015

Απόφαση 180947/E2/10-11-2014 (ΑΔΑ:7ΗΦ49-Κ09) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 85 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους και 5 μειωμένου ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για το 2014-2015

Δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας (17-11-2014) Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 229 αναπληρωτών μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2014-2015

Απόφαση 175427/!Δ2/29-10-2014/29-10-2014 (ΑΔΑ:7ΣΒΣ9-9ΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε 229 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ομαδοποιημένων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 31 προσωρινών αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο κλάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής (ΕΣΠΑ) για το 2014-2015

Απόφαση 175430/!Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ:623Ο9-2ΓΞ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε ως προσωρινούς αναπληρωτές … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 9 αναπληρωτών, κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ10.50, ΠΕ14.04.50 και ΠΕ18.36 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, για το 2014-2015

Απόφαση 175431/Δ2/29-10-2014 (ΑΔΑ:7Τ3Ω9-ΝΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνουμε 9 εκπαιδευτικούς, κλάδων/ειδικοτήτων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 226 αναπληρωτών πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2014-2015

Δελτίο τύπου (23-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 10 αναπληρωτών ΠΕ11.01 Ειδικής Αγωγής για το 2014-2015

Απόφαση 170184/Δ1/20-10-2014 (ΑΔΑ:62Ω79-ΔΕΧ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για 2014-2015

Απόφαση 170185/Δ2/20-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΧΕΘ9-544) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για το 2014-2015

Απόφαση 169188/Α2/17-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΙ269-ΝΩΑ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την πρόσληψη, για … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την αναπληρωτών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2014-2015

Εγκύκλιος 167762/Γ7/16-10-2014 (ΑΔΑ:6ΗΜΞ9-ΥΦ4) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 231 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου, κλάδωνΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 και ΠΕ19-20, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 2014-2015

Απόφαση 165398/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ:6ΨΙΝ9-ΤΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]