Τροποποίηση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 4530/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΜΞΠ465ΦΘ3-Μ7Η) της ΔΔΕ Φλώρινας Τροποποιούμε την προσωρινή τοποθέτηση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 4531/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΘ16465ΦΘ3-0Δ8) της ΔΔΕ Φλώρινας Τοποθετούμε σε σχολικές μονάδες … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναστολή των υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών Μέχρι την έγκριση εξαίρεσης από το ΣτΕ

Έγγραφο 134863/E1/31-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της διεξαγωγής των βουλευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις, τροποποιήσεις και νέες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 133369/Ε2/26-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΒΣΕ465ΦΘ3-ΦΥΦ) του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε την υπ’ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015

Απόφαση 127380/Ε2/7-8-2015 (ΑΔΑ:7Ξ1Ν465ΦΘ3-99Δ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε αμοιβαία τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπληρωματική απόφαση μεταθέσεων

Απόφαση 115066/E2/17-07-2015 (ΑΔΑ:ΨΕΝΘ465ΦΘ3-70Λ) και 115064/E2/17-07-2015 (6ΚΛΧ465ΦΘ3-4ΚΗ) του Υπουργείου Παιδείας 1. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 3352/13-7-2015 (ΑΔΑ:75ΨΕ465ΦΘ3-407) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τοποθετούμε τους κάτωθι … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οριστικές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας Ενστάσεις μέχρι 10-7-2015

Έγγραφο 3619/3-7-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ανακοινώνονται … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πότε θα γίνουν οι τοποθετήσεις μετατεθέντων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων

Έγγραφο 103527/Ε2/29-6-2015 (ΑΔΑ:7ΝΡΦ465ΦΘ3-2Ω9) του Υπουργείου Παιδείας Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης το έτος 2015

Απόφαση 98188/Η2/22-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΚ26465ΦΘ3-1ΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015 Αφορά στις Γενικές Μεταθέσεις

Απόφαση 96518/Ε2/17-6-2015 (ΑΔΑ:7ΕΑ7465ΦΘ3-Λ4Υ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Μουσικά Σχολεία έτους 2015 Αφορά στις γενικές και στις μουσικές ειδικότητες

Απόφαση 96505/Ε2/17-6-2015 (ΑΔΑ:Ψ3ΒΟ465ΦΘ3-Τ4Β) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε δομές της Ειδικής Αγωγής έτους 2015 Αφορά στις μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

Απόφαση 96503/Ε2/17-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΓΨΝ465ΦΘ3-ΦΑ3) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή τους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2015

Απόφαση 96507/E2/17-6-2015 (ΑΔΑ:ΨΩΑ3465ΦΘ3-Ω79) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ)

Απόφαση Φ.350/73/84568/Ε3/27-5-2015 (ΑΔΑ:ΩΣΤΞ465ΦΘ3-Ζ31) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για τον υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων 2015

Εγκύκλιος 77679/E2/15-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας Προκειμένου το ΥΠΟΠΑΙΘ να προβεί … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 2015-2016

Απόφαση 57076/Δ3/7-4-2015 (ΑΔΑ:7ΧΓΘ465ΦΘ3-3ΩΙ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή τους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]