Ερώτημα του ΥΠΑΙΘ προς το ΓΛΚ σχετικά με την προσμέτρηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής

Έγγραφο 9874/24-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων για μισθολογική … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών – Τι ισχύει

Το στεγαστικό επίδομα των φοιτητών θεσπίστηκε με το άρθρο 10 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο εκπαιδευτικός την μηνιαία Οικογενειακή Παροχή

Έγγραφο 2/58264/0022/15-9-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Βάσει των διατάξεων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με την κράτηση για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης

Έγγραφο 129180/0092/8-10-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Το επίδομα θέσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μειώθηκε κατά 40% η αγοραστική δύναμη των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ρυθμίσεις θεμάτων αναγνώρισης συνάφειας διδακτορικών τίτλων και μεταπτυχιακών διπλωμάτων σπουδών

Έγγραφο 156690/Δ2/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Για τους εκπαιδευτικούς που αιτήθηκαν … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος θέσης ευθύνης που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς

Έγγραφο 92740/0092/31-7-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Επειδή στην Υπηρεσία … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Χορήγηση επιδόματος παραμεθορίου σε εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν υπηρεσία μέσω fax

Δελτίο τύπου  (22-7-2014) και το 117554/Δ2/24-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τις αποζημιώσεις των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Έγγραφο Φ.251/87274/Β6/4-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τον καθορισμό των … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών που είναι σε διαθεσιμότητα

Έγγραφο ΔΙΔΑΔ Φ.31.38/1827/3814/9-5-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες

Απόφαση ΠΟΛ 1123/30-4-2014 (ΦΕΚ 1220/Β/14-5-2014) του Υπουργείου Οικονομικών Δεν θα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η αναγνώριση προϋπηρεσίας των αναπληρωτών ισχύει μισθολογικά από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και όχι από την ημερομηνία αναγνώρισής της από το υπηρεσιακό συμβούλιο

ΚΥΑ 2/24529/0022/24-3-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΒΗ-ΕΦΥ, ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014) Τροποποίηση της υπ’ αρ. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δεν δικαιούνται την εφάπαξ αποζημίωση λόγω μετάταξης σε παραμεθόρια περιοχή όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων

Έγγραφο 2/91415/0022/28-2-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Μετά από σχετικό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ για τους εκπαιδευτικούς)

Μειώσεις στις αποδοχές των παλαιών ασφαλισμένων του Δημοσίου λόγω αύξησης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για την καταβολή του επιδόματος παραμεθόριων περιοχών

Έγγραφο 2/22721/0022/16-12-2013 της Διεύθυνσης Μισθολογίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δαπάνες της ΔΔΕ Φλώρινας για το οικονομικό έτος 2013

Δαπάνες νοούνται οι μικτές αμοιβές συμπεριλαμβανομένων των τυχόν εργοδοτικών εισφορών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •