Οδηγίες για τη λειτουργία σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το 2014-2015

Εγκύκλιος 136241/Γ2/29-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Για το σχολικό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οι αντιστοιχίες των Τμημάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ για τις μετεγγραφές φοιτητών 2014

Απόφαση 168761/B1/7-11-2013 (ΦΕΚ 2910/Β/18-11-2013, ΑΔΑ:ΒΛ1Γ9-Μ0Α) του Υπουργείου Παιδείας Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τι θα ισχύσει για τις μετεγγραφές φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015

Άρθρο 53 του νόμου 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15-5-2014) Άρθρο 53 Μεταφορά … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετεγγραφές μαθητών Γ΄τάξης Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού σε ΓΕΛ της ημεδαπής για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις 2014

Έγγραφο 66996/Ζ1/30-4-2014 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •