Σχετικά με την ασφάλιση μεταταχθέντων εκπαιδευτικών κλάδων Ιατρών κλπ σε άλλους κλάδους εκπαιδευτικών ή σε θέσεις διοικητικών

Έγγραφο 205363/Ε2/17-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σας διαβιβάζουμε την αριθμ.101698/04-12-2014 εγκύκλιο … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις υποχρεωτικών μετατάξεων εκπαιδευτικών Δ/θμιας εκπαίδευσης σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Π/θμια εκπαίδευση

Απόφαση 206901/Ε1/18-12-2014 (ΦΕΚ 1775/Γ/30-12-2014, ΑΔΑ:ΩΛ2Λ9-ΥΒΞ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δυνατότητα μετατάξεων των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01-Θεολόγων σε θέσεις εκκλησιαστικών υπαλλήλων

Άρθρο 24 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014) Εκπαιδευτικοί του κλάδου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετάταξη Εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Δ/θμιας Εκπ/σης και από την Πρωτ/θμια στη Δ/θμια Εκπ/ση

Απόφαση 141777 /Δ2/9-9-2014 (ΦΕΚ 1318/Γ/2014, ΑΔΑ:Ω0ΣΞ9-ΥΨΡ) του Υπουργείου Παιδείας Μετατάσσονται … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τις μετατάξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, των εκπαιδευτικών ΔΕ που είναι σε διαθεσιμότητα και είναι κάτοχοι δεύτερου πτυχίου (Ανακοίνωση 6/2013 του ΑΣΕΠ)

Απόφαση 88900/Δ1/6-6-2014 (ΑΔΑ:7ΟΠΨ9-ΗΙ9, ΦΕΚ 714/Γ/6-6-2014) του Υπουργείου Παιδείας 1. Μετατάσσονται … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Δεν δικαιούνται την εφάπαξ αποζημίωση λόγω μετάταξης σε παραμεθόρια περιοχή όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων

Έγγραφο 2/91415/0022/28-2-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Μετά από σχετικό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μετά από ανάκληση της μετάταξής τους

Εγκύκλιος 29912/Δ1/28-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας – Ανακοινοποίηση στο ορθό Όσοι … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακλήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργικές Αποφάσεις 7750/Η/21−01−2014, 7752/Η/21−01−2014, 7754/Η/21−01−2014 (ΦΕΚ 165/Γ/11-2-2014) Επαναδημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέες μετατάξεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση -Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις, Ακυρώσεις

Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων επί των υποχρεωτικών μετατάξεων πλεοναζόντων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κινητικότητα Εκπαιδευτικών – Πώς μοριοδοτούνται οι θέσεις ευθύνης των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2161/Δ2/9-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των αριθμ. 6/2013 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

ΥΑ 185708/Α2/4-12-2013  και 185709/Α2/4-12-2013 που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1519/Γ/30-12-2013 Διαβάστε … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κινητικότητα εκπαιδευτικών που τελούν σε διαθεσιμότητα (1075 θέσεις)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27-12-2013 η ανακοίνωση 8/2013 του Υπουργείου Διοικητικής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακες Υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ

ΥΑ 164226/Η/01−11−2013 (ΦΕΚ 1427/Γ/10-12-2013) ΥΑ 178703/Η/22−11−2013 (ΦΕΚ 1427/Γ/10-12-2013) ΥΑ 179015/Η/22−11−2013 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κανονική άδεια – μακροχρόνιες άδειες εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις

Έγγραφο 177264/Η/20-11-2013 (ανακοινοποίηση στο ορθό) της Διεύθυνσης Διοικητικού του Υπουργείου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μετατάξεις εκπαιδευτικών στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Μετάταξη εκατόν είκοσι δυο (122) εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποφάσεις μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συγκεντρωτικά)

Τελευταία ενημέρωση 4-11-2013 Μετατάξεις, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Στοιχεία μετατάξεων που αφορούν στη ΔΔΕ Φλώρινας

Ο παρακάτω πίνακας εμφανίζει το πλήθος των εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]