Ανακλήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπουργικές Αποφάσεις 7750/Η/21−01−2014, 7752/Η/21−01−2014, 7754/Η/21−01−2014 (ΦΕΚ 165/Γ/11-2-2014) Επαναδημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέες μετατάξεις πλεοναζόντων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση -Τροποποιήσεις, Ανακλήσεις, Ακυρώσεις

Ύστερα από εξέταση των ενστάσεων επί των υποχρεωτικών μετατάξεων πλεοναζόντων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχετικά με τα τυπικά προσόντα διορισμού εκπαιδευτικών κλάδου ΔΕ01 που είναι σε διαθεσιμότητα

Έγγραφο 11236/Γ2/27-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσθετα ειδικά κριτήρια για την αποτίμηση των προσόντων των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα

Κοινή υπουργική απόφαση 7414/Δ2/20-1-2014 (ΦΕΚ 115/Β/24-1-2014) Μοριοδοτούνται πλέον και οι … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ερωτήματα σχετικά με την μοριοδότηση των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Έγγραφο 196840/Δ2/20-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας κοινοποίησε στις … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το ΦΕΚ με την αλλαγή της μοριοδότησης της εισόδου στο Δημόσιο με την επετηρίδα

ΥΑ ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.828/13-1-2014 (ΦΕΚ 44/Β/15-1-2014) Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κινητικότητα Εκπαιδευτικών – Πώς μοριοδοτούνται οι θέσεις ευθύνης των υπό μετάταξη εκπαιδευτικών

Έγγραφο 2161/Δ2/9-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των αριθμ. 6/2013 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κινητικότητα εκπαιδευτικών που τελούν σε διαθεσιμότητα (1075 θέσεις)

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3318/Β/27-12-2013 η ανακοίνωση 8/2013 του Υπουργείου Διοικητικής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

UPDATE – Ενημέρωση σχετικά την κινητικότητα των εκπαιδευτικών, κατόχων δεύτερου πτυχίου, που τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Έγγραφο 195850/Δ2/19-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας (απευθύνεται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέες ΥΑ για την κατανομή οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού στις Διευθύνσεις δια Βίου Μάθησης (ΔΔΒΜ)

ΥΑ 15629/16-12-2013 (ΦΕΚ 3216/Β/16-12-2013) Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προσωπικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •