Πρόσληψη 31 αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για 2014-2015

Απόφαση 170185/Δ2/20-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΧΕΘ9-544) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.02 στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για το 2014-2015

Απόφαση 169188/Α2/17-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΙ269-ΝΩΑ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την πρόσληψη, για … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έλεγχος ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού εισαγγελίας πλημμελειοδικών προσληφθέντων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 167102/Δ1/15-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στην πρόσφατα εκδοθείσα διάταξη του … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ 18.41 Δραματικής Τέχνης, για την αναπληρωτών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2014-2015

Εγκύκλιος 167762/Γ7/16-10-2014 (ΑΔΑ:6ΗΜΞ9-ΥΦ4) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα αναπληρωτών κλάδου ΠΕ011.01 Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 165386/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΕΖΔ9-ΙΥΓ) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ολοκλήρωση της … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για το 2014-2015

Απόφαση 164273/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:6ΤΞ99-ΧΒ7) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την ανάκληση πρόσληψης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσλήψεις 231 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου, κλάδωνΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ14.04, ΠΕ17.02, ΠΕ17.03, ΠΕ18.18, ΠΕ18.23 και ΠΕ19-20, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για 2014-2015

Απόφαση 165398/Δ2/13-10-2014 (ΑΔΑ:6ΨΙΝ9-ΤΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 30 αναπληρωτών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50, ΠΕ06.50, ΠΕ09.50, ΠΕ016.01.50, ΤΕ16.50 και ΠΕ19.50-20.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής για το 2014-2015

Απόφαση 165393/Δ2/13-10-2014  (ΑΔΑ:ΩΡΞ09-2Η0) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών μουσικών κλάδων ΠΕ16 και ΤΕ16 για τα Μουσικά Σχολεία για το 2014-2015 (ΕΣΠΑ)

Απόφαση 164278/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:7Ψ889-ΥΞ2) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2014-2015 (ΕΣΠΑ)

Απόφαση 6090/8-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΗΚ99-ΟΟ1) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Πρόσληψη … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη 242 προσωρινών αναπληρωτών με μειωμένο ωράριο κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50, ΠΕ04.01.50, ΠΕ04.02.50, ΠΕ04.04.50, ΠΕ04.05.50 Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για Παράλληλη Στήριξη

Απόφαση 164474/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:ΨΩΕΖ9-ΒΨΑ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για το 2014-2015

Απόφαση 162941/Α2/9-10-2014 (ΑΔΑ:ΒΣΙΗ9-ΧΡΦ) του Υπουργείου Παιδείας Την πρόσληψη με σχέση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων

Άρθρο 41 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014) «Για τη συμμετοχή … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης

Έγγραφο 161134/Γ6/7-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι αναπληρωτές που προσλαμβάνονται για … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ για το 2014-2015 για τις ανάγκες των ΕΔΕΑΥ των ΣΔΕΥ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 5981/6-10-2014 (ΑΔΑ:7Ψ589-ΘΟΞ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνονται … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2014-15 για τις ανάγκες σχολικών μονάδων

Απόφαση 5982/6-10-2014 (ΑΔΑ:7Τ779-ΖΒΩ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ για το 2014-2015 για τα ΚΕΔΔΥ Δυτικής Μακεδονίας

Απόφαση 5980/6-10-2014 (7ΧΦΜ9-ΩΥ1) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Προσλαμβάνονται … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]