Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής Μειωμένου Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6558/07-11-2016 (ΑΔΑ: 6Κ8Ρ4653ΠΣ-ΙΓ7) – Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Ειδικής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτή – διαθέσεις μονίμων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 6470/02-11-2016 (ΑΔΑ: Ω9Ξ54653ΠΣ-ΣΡΞ – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση και διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5938/17-10-2016 (ΑΔΑ: ΨΔΓΔ4653ΠΣ-ΓΓ0) και Αρ. Πρωτ.: 5940/17-10-2016 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5812/12-10-2016 Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου – (αφορά στον … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Μειωμένου Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5603/05-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΖ1Γ4653ΠΣ-ΛΦΝ) – Τοποθέτηση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 4415/2016 Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετηθούν

Εγκύκλιος 163629/ΓΔ4/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : Διευκρινίσεις ως … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαθέσεις για συμπλήρωση και τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5486/30-09-2016 (ΑΔΑ: 70ΜΕ4653ΠΣ-6ΛΗ) – Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου. … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου – ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων

Έγγραφο 5267/22-09-2016 (ΑΔΑ: 7Γ9Ξ4653ΠΣ-94Ρ) της ΔΔΕ Φλώρινας – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαθέσεις – τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου.

Έγγραφο 5356/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΧ34653ΠΣ-1ΥΝ)  – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου (αφορά στον … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο 5353/26-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ο5Χ4653ΠΣ-26Δ) – Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου (σχετικό έγγραφο) 1      

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Τοποθέτησης και Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο 2535/26-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΕΝ4653ΠΣ-ΕΚΕ) – Τροποποίησης Τοποθέτησης και Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής

Έγγραφο 5265/22-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ν6Γ4653ΠΣ-ΘΦ9) της ΔΔΕ Φλώρινας Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Απόφαση 5153/16-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας (ΨΝΦ34653ΠΣ-ΗΘΞ) Τροποποιούμε την τοποθέτηση, σε σχολική … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Κάλυψης Αναγκών Ειδικής Αγωγής

Αποφάσεις της ΔΔΕ Φλώρινας σχετικές με τις Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από Άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή Μουσικά Σχολεία, στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση  5013/12-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας (ΑΔΑ: Ψ1ΞΟ4653ΠΣ-ΔΝΝ)  Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οριστική Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 5012/12-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας (ΑΔΑ: 6Κ9Κ4653ΠΣ-ΣΥΘ)  Οριστική Προσωρινή Τοποθέτηση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή αιτήσεων συμπλήρωσης ωραρίου οργανικά και λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Από 6 έως και 7 Σεπτ. 2016, ώρα 15:00 η προθεσμία

Έγγραφο 4798/06-09-2016 της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται οι οργανικά και λειτουργικά … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •