Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στην κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές ασθένειες σε ποσοστό 5% των θέσεων Ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Απόφαση Φ. 151/140132/Α5/8-9-2015 (ΦΕΚ 1975/Β/14-9-2015, ΑΔΑ:ΩΝΘΓ465ΦΘ3-ΜΦΤ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ.151/136430/Α5/2-9-2015 (ΑΔΑ:ΨΙΒ6465ΦΘ3-ΟΟ1) του Υπουργείου Παιαδείας Από το Υπουργείο Πολιτισμού, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ.151/170610/Β6/21-10-2014 (ΑΔΑ:7ΜΝΖ9-Μ6Θ) του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της με … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το 2014-2015

Δελτίο τύπου (20-10-2014) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή ηλεκτρονικού μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2014

Εγκύκλιος Φ.151/ 142446/Β6/9-9-2014 (ΑΔΑ:ΨΚΣΟ9-ΛΑΗ) του Υπουργείου Παιδείας Η διαδικασία εισαγωγής … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]