Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2017-2018 Υποβολή αιτήσεων από 5 Δεκεμβρίου 2017 έως και 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ποια Γυμνάσια της Δυτικής Μακεδονίας θα λειτουργήσει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2017-2018

Απόφαση 8028/28-11-2017 (ΑΔΑ: 7Α5Δ4653ΠΣ-Ψ5Φ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Για το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας Για το σχολικό έτος 2017-2018

Απόφαση 206505/Δ2/27-11-2017 του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια Έως 27-10-2017 θα πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους κηδεμόνες των μαθητών στα σχολεία

Εγκύκλιος 176698/Δ2/19-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ 3638/Β/16-10-2017 δημοσιεύτηκε η … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η απόφαση για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-2018 Αφορά στους μαθητές των Γυμνασίων

Απόφαση 167152/Δ2/6-10-2017 (ΦΕΚ 3638/Β/16-10-2017, ΑΔΑ:6ΛΕΟ4653ΠΣ-99Ψ) του Υπουργείου Παιδείας Με τον … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Οι απασχολούμενοι στην Ενισχυτική Διδασκαλία μπορούν να εργάζονται και στα ΣΔΕ Αρκεί να μη διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας

Έγγραφο 72509/Δ2/3-5-2017 του Υπουργείου Παιδείας Οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα της … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ΔΔΕ Φλώρινας – Πίνακες κατάταξης υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-2017 Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας την Τρίτη 20-12-2016 και ώρα 09:00

Η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει: α) τους πίνακες υποψηφίων διδασκόντων … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αρχίζει η Ενισχυτική Διδασκαλία από την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2016 Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016 θα ανακοινωθούν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών

Εγκύκλιος 215647/Δ2/15-12-2016 (ΑΔΑ:ΨΥΤΑ4653ΠΣ-ΘΔΘ) του Υπουργείου Παιδείας Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή αιτήσεων από εκπαιδευτικούς για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2016-2017 Από Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016

Εγκύκλιος 212795/Δ2/13-12-2016 (ΑΔΑ:ΩΘΞ94653ΠΣ-6ΦΩ) του Υπουργείου Παιδείας Στο πλαίσιο προετοιμασίας για … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σε ποια σχολεία της Περ. Ενότητας Φλώρινας θα λειτουργήσουν τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Για το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση 8530/7-12-2016 (ΑΔΑ:67Ε84653ΠΣ-ΛΗΦ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Αποφασίζουμε για το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το 2016-2017

Απόφαση 205418/Δ2/1-12-2016 του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε τη λειτουργία των ολιγομελών … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προπαρασκευαστικές ενέργειες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017

Εγκύκλιος 188992/Δ2/8-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προεργασία για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2016-2017 Το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών

Έγγραφο 178041/Δ2/25-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Στο ΦΕΚ Β΄ 3406/21-10-2016 δημοσιεύτηκε … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2016-2017 Εκδόθηκε η σχετική υπουργική απόφαση

Απόφαση 169770/Δ2/12-10-2016 (ΦΕΚ 3406/Β/21-10-2016, ΑΔΑ:7ΨΛΨ4653ΠΣ-Τ0Μ) του Υπουργείου Παιδείας Οργάνωση και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής απόφασης σχετικά με την Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016

Απόφαση 37845/Δ2/3-3-2016 (ΦΕΚ 728/Β/18-3-2016, ΑΔΑ:6ΨΣΛ4653ΠΣ-ΗΟΧ) του Υπουργείου Παιδείας Α) Συμπληρώνουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για Ενισχυτική Διδασκαλία 2015-2016 που υποβλήθηκαν στη ΔΔΕ Φλώρινας Σειρά κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα

Στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας υποβλήθηκαν συνολικά 47 αιτήσεις για διδασκαλία … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Εγκύκλιος έναρξης του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016 Από την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 η έναρξη των μαθημάτων

Εγκύκλιος 35150/Δ2/29-2-2016 (ΑΔΑ:7ΔΤΙ4653ΠΣ-ΙΧΤ) του Υπουργείου Παιδείας Η Τετάρτη 2 Μαρτίου … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
[ + ]