Πρόσληψη 4 αναπληρωτών για τα εκκλησιαστικά σχολεία

Απόφαση 196966/Θ2/3-12-2015 (ΑΔΑ:ΨΕΨΗ4653ΠΣ-ΑΙΑ) του Υπουργείου Παιδείας Προσλαμβάνονται, για το υπολειπόμενο … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ανάκληση απόσπασης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Εκκλησιαστικά Σχολεία

Απόφαση 158929/Θ2/8-10-2015 (ΑΔΑ:ΩΝ7Κ465ΦΘ3-Β5Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Ανακαλούμε την αριθ. 133378/Θ2/26-8-2015 … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Απόφαση 133380/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ:Ψ06Ν465ΦΘ3-Ψ5Θ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το σχολικό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εκκλησιαστική Εκπαίδευση

Απόφαση 133378/Θ2/26-8-2015 (ΑΔΑ:Ω0ΦΟ465ΦΘ3-ΨΑΖ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε για το διδακτικό … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέοι Διευθυντές στα Εκκλησιαστικά Σχολεία Η θητεία τους λήγει στις 31-7-2017

Απόφαση 119905/Θ2/27-7-2015 (ΑΔΑ:6ΣΨ4465ΦΘ3-ΕΒΔ) του Υπουργείου Παιδείας Με απόφαση που υπέγραψε … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων Ισχύει από σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 99767/Θ2/23-6-2015 (ΦΕΚ 1437/Β/10-7-2015) του Υπουργείου Παιδείας Α. Τροποποιούμε και … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2015-2016 Από 8 έως και 15-7-2015 οι αιτήσεις

Εγκύκλιος 109941/Θ2/8-7-2015 (ΑΔΑ:ΨΣΕ8465ΦΘ3-ΤΧΞ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη για τις θέσεις Διευθυντών των σχολείων Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης-Μέχρι 24-6-2015 η υποβολή αιτήσεων Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι εκπαιδευτικοί της Γενικής Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 98179/Θ2/22-6-2015 (ΑΔΑ:ΩΙΝΡ465ΦΘ3-ΥΓΨ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πώς θα γίνεται η επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα σχολεία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης

Απόφαση 93339/Θ2/12-6-2015 (ΦΕΚ 1158/Β/18-6-2015, ΑΔΑ:7Κ0Ψ465ΦΘ3-73Σ) του Υπουργείου Παιδείας Η επιλογή … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διαδικασία εγγραφής μαθητών στην Α’ τάξη Γυμνασίου και Α΄ τάξη Λυκείου των Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος 63468/Θ2/23-4-2015 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της έναρξης εγγραφών στα … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προκήρυξη υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις των διευθυντών Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων-Γυμνασίων

Έγγραφο 50719/Θ2/27-3-2015 (ΑΔΑ:6ΜΘ0465ΦΘ3-ΜΛΡ) του Υπουργείου Παιδείας Προκηρύσσουμε Την πλήρωση με … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Απόφαση 207522/Θ2/19-12-2014 (ΦΕΚ 3629/Β/31-12-2014, ΑΔΑ:ΒΑΔΔ9-Ι9Ξ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε και καθορίζουμε … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος των Β΄ και Γ΄ τάξεων των Εκκλησιαστικών Γυμνασίων

Απόφαση 207524/Θ2/19-12-2015 (ΦΕΚ 3555/Β/30-12-2014, ΑΔΑ:ΒΥ469-Τ9Ρ ) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποιούμε το … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Υποβολή αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης 2014-2015

Εγκύκλιος 207553/Θ2/19-12-2014 (ΑΔΑ:7ΛΩΙ9-9ΒΑ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για το 2014-2015

Απόφαση 162941/Α2/9-10-2014 (ΑΔΑ:ΒΣΙΗ9-ΧΡΦ) του Υπουργείου Παιδείας Την πρόσληψη με σχέση … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 150316/Α2/22-9-2014 (ΑΔΑ:66ΟΗ9-ΖΑΙ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε Την πρόσληψη με … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης σχ. έτ. 2013-2014

Εγκύκλιος 79132/Α2/21-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΖ9-ΠΝΕ) του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης … Διαβάστε περισσότερα…

 • 1
 •  
 •  
 •  
 •  
 •