Τμήμα διοικητικών θεμάτων

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, 531 00

Γραφείο 12, τηλ. και fax 2385046066
Χρυσοχοΐδου Άννα (ΔΕ Διοικητικός) – Προϊσταμένη Διοικητικών Θεμάτων

Αραπίδης Στυλιανός (ΔΕ Διοικητικός)
Πέτρου Σταύρος (ΠΕ Πληροφορικός)
Λιούλιου Τραϊανή (ΠΕ18.03 αποσπασμένη εκπαιδευτικός)

Γραφείο 9, τηλ. 2385054575 (Γραμματεία)
Κασκαμανίδου Κική (ΠΕ Διοικητικός)
Σερίδης
Δημήτριος (ΠΕ Διοικητικός)
Ρίζου Ευαγγελία (ΠΕ02 αποσπασμένη εκπαιδευτικός)

Γραφείο 10, τηλ. και fax 2385054576
Ανυφαντής Κωνσταντίνος (ΠΕ Διοικητικός)
Κολοκοντές Αργύριος (ΠΕ Διοικητικός)