Επικοινωνία

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, 531 00, Φλώρινα

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τα αρμόδια τμήματα της ΔΔΕ Φλώρινας:

 • Γραμματεία – Πρωτόκολλο: 2385054574
 • Τμήμα Α – Διοικητικού: 2385054575
 • Τμήμα Β – Οικονομικού: 2385054591
 • Τμήμα Γ – Προσωπικού: 2385350546, 2385046066, 2385054526
 • Τμήμα Δ – Πληροφορικής: 2385054570
 • Τμήμα Ε – Εκπαιδευτικών Θεμάτων: 2385054576

Fax.: 2385054578*, email: mail@dide.flo.sch.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας μέσω της φόρμας που ακολουθεί:

  * Με τη θέσπιση του άρθρου 99 του Νόμου 4727/2020 σηματοδοτείται η μετάβαση του Δημοσίου στην ψηφιακή εποχή, με την κατάργηση της διακίνησης, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax), εγγράφων, διοικητικών και μη, μεταξύ των φυσικών ή νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των υπηρεσιών του Δημοσίου, από την 1η Ιανουαρίου 2021.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •