Αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τον Ν. 4024/2011 (Έγγραφο 4956/30-4-2012 του Υπ. Παιδείας)

Βαθμολογική και Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών (2/20130/0022/30-3-2012 έγγραφο του ΓΛΚ)

Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (2/13917/0022/2012 -ΦΕΚ 414/Β/23-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με τις 2/73377/0022/2013 ΦΕΚ 1958/Β/12-4-2013 και 2/24529/0022/2014- ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014 (282 KB)

Μηνιαίες αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/20699/0022/16-3-2012 του ΓΛΚ)

Ωριαία αντιμισθία ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/95392/0022/24-2-2012 του ΓΛΚ)

Μηνιαίες αποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 41335/ΙΒ/27-3-2013 του Υπουργείου Παιδείας)

Υπολογισμός Μηνιαίων Αποδοχών Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/26570/0022, 2/22508/0022/20-3-2013 του ΓΛΚ)

Αμοιβές ωρομισθίων εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16  (ΚΥΑ 2/64978/0022/14-11-2006, ΦΕΚ 1671/Β/14-11-2006 και ΚΥΑ 2/46098/0022/21-8-2007, ΦΕΚ 1765/Β/4-11-2007)

Αποζημίωση ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε μέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία (Έγγραφο 2005762/547/0022/22-4-1998 του ΓΛΚ)

Αποζημίωση λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας (Έγγραφο 2/32161/0022/23-4-2012 του ΓΛΚ)


Τα παρακάτω αρχεία είναι σε Excel 2003. Για να δουλέψουν σωστά θα πρέπει να ορίσετε Μεσαίο Επίπεδο Ασφαλείας από την επιλογή Ασφάλεια… του υπομενού Μακροεντολές του μενού Εργαλεία και να επιλέξετε Ενεργοποίηση Μακροεντολών κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Αφού κάνετε αυτές τις επιλογές, αποθηκεύστε το αρχείο και ανοίξτε το εκ νέου, επιλέγοντας Ενεργοποίηση Μακροεντολών στο εμφανιζόμενο πλαίσιο μηνύματος.

Τα αρχεία είναι λειτουργικά και σε νεότερες εκδόσεις του Excel με την προϋπόθεση ότι γίνεται η Ενεργοποίηση των Μακροεντολών.

Δεκτή κάθε παρατήρηση για βελτιώσεις, λάθη, αβλεψίες, σφάλματα κατά την εκτέλεση των εφαρμογών κλπ. Σχολιάστε παρακάτω.

Οδηγίες για τις αμοιβές εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16

Οδηγίες για αμοιβές ωρομισθίων εκτός των ΕΜ16

Υπολογισμοί αμοιβών ωρομισθίων εκπαιδευτικών εκτός των ΕΜ16 (αρχείο xls)

Υπολογισμοί αμοιβών ωρομισθίων ΕΜ16 (αρχείο xls)