ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών με βάση τον Ν. 4024/2011 (Έγγραφο 4956/30-4-2012 του Υπ. Παιδείας)

Βαθμολογική και Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών (2/20130/0022/30-3-2012 έγγραφο του ΓΛΚ)

Καθορισμός αποδοχών αναπληρωτών εκπαιδευτικών (2/13917/0022/2012 -ΦΕΚ 414/Β/23-2-2012) όπως τροποποιήθηκε με τις 2/73377/0022/2013 ΦΕΚ 1958/Β/12-4-2013 και 2/24529/0022/2014- ΦΕΚ 928/Β/14-4-2014 (282 KB)

Μηνιαίες αμοιβές ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/20699/0022/16-3-2012 του ΓΛΚ)

Ωριαία αντιμισθία ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/95392/0022/24-2-2012 του ΓΛΚ)

Μηνιαίες αποδοχές ωρομισθίων εκπαιδευτικών (Έγγραφο 41335/ΙΒ/27-3-2013 του Υπουργείου Παιδείας)

Υπολογισμός Μηνιαίων Αποδοχών Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (Έγγραφο 2/26570/0022, 2/22508/0022/20-3-2013 του ΓΛΚ)

Αμοιβές ωρομισθίων εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16  (ΚΥΑ 2/64978/0022/14-11-2006, ΦΕΚ 1671/Β/14-11-2006 και ΚΥΑ 2/46098/0022/21-8-2007, ΦΕΚ 1765/Β/4-11-2007)

Αποζημίωση ωρομισθίων εκπαιδευτικών σε μέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία (Έγγραφο 2005762/547/0022/22-4-1998 του ΓΛΚ)

Αποζημίωση λόγω μη θεμελίωσης δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας (Έγγραφο 2/32161/0022/23-4-2012 του ΓΛΚ)


Τα παρακάτω αρχεία είναι σε Excel 2003. Για να δουλέψουν σωστά θα πρέπει να ορίσετε Μεσαίο Επίπεδο Ασφαλείας από την επιλογή Ασφάλεια… του υπομενού Μακροεντολές του μενού Εργαλεία και να επιλέξετε Ενεργοποίηση Μακροεντολών κατά την εκτέλεση της εφαρμογής. Αφού κάνετε αυτές τις επιλογές, αποθηκεύστε το αρχείο και ανοίξτε το εκ νέου, επιλέγοντας Ενεργοποίηση Μακροεντολών στο εμφανιζόμενο πλαίσιο μηνύματος.

Τα αρχεία είναι λειτουργικά και σε νεότερες εκδόσεις του Excel με την προϋπόθεση ότι γίνεται η Ενεργοποίηση των Μακροεντολών.

Δεκτή κάθε παρατήρηση για βελτιώσεις, λάθη, αβλεψίες, σφάλματα κατά την εκτέλεση των εφαρμογών κλπ. Σχολιάστε παρακάτω.

Οδηγίες για τις αμοιβές εμπειροτεχνών μουσικών ΕΜ16

Οδηγίες για αμοιβές ωρομισθίων εκτός των ΕΜ16

Υπολογισμοί αμοιβών ωρομισθίων εκπαιδευτικών εκτός των ΕΜ16 (αρχείο xls)

Υπολογισμοί αμοιβών ωρομισθίων ΕΜ16 (αρχείο xls)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΔΕ

Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 21/03/2017 14:49:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΧΟ4653ΠΣ-ΥΩΜ
Θέμα: Ανάκληση υπολοίπου δεσμευμένης πίστωσης ΚΑΕ 9926
Ημ/νια: 17/03/2017 14:21:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕ64653ΠΣ-4Γ9
Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 17/03/2017 12:41:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙ24653ΠΣ-ΟΧ8
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 2752
Ημ/νια: 17/03/2017 12:30:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ414653ΠΣ-ΤΚ6
Θέμα: Επιχορήγηση του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυμνασίου Φλώρινας
Ημ/νια: 13/03/2017 13:01:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Υ44653ΠΣ-1Τ2

ΔΔΕ Φλώρινας - WEB site

Αναρτήσεις άρθρων και σελίδων: Ζαχαρίας Τόνας, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Διαχείριση δικτυακού τόπου: Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπ. ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ