Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων Γενικής Παιδείας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, 531 00, Φλώρινα (Γραφείο 12)

Τόνας Ζαχαρίας (ΠΕ04.02) – Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Τηλ. 2385046875, 2385046066
Fax 2385054578
e-mail: preth@dide.flo.sch.gr

Pin It
[ + ]