Ομάδα Φυσικής Αγωγής

| τελευταία ενημέρωση : Μάρτιος 22, 2018 ώρα 01:05 πμ |

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 16
531 00, Φλώρινα
Τηλ. 2385054580
Fax 2385054578
Ε-mail: grfa@dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνοι:

Παπαδόπουλος Άγγελος (ΠΕ11 αποσπασμένος εκπαιδευτικός) – Ορίστηκε ως υπεύθυνος της ομάδας Φυσικής Αγωγής, για το 2017-2018, με την 7516/10-11-2017 (ΑΔΑ:7ΦΙ24653ΠΣ-521) απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Δελέγκος Διονύσιος (ΠΕ Διοικητικός της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης)

Η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (ΟΕΣΑΔ) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2017-2018 ορίστηκε με την 7503/10-11-2017 (ΑΔΑ: ΨΟΘΓ4653ΠΣ-8ΜΣ) απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Pin It
[ + ]