Φυσική Αγωγή

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 8
531 00, Φλώρινα

Τηλ. και fax 23850 54580
Ε-mail: grfa@dide.flo.sch.gr

Υπεύθυνοι:

Παπαδόπουλος Άγγελος (ΠΕ11 αποσπασμένος εκπαιδευτικός – υπεύθυνος ΟΦΑ)
Δελέγκος Διονύσης (ΠΕ Διοικητικός – μέλος ΟΕΣΑΔ)
Φορτομάρης Ευάγγελος (ΠΕ11 αποσπασμένος εκπαιδευτικός)