Γραφείο Σχολικών Συμβούλων
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 17, 531 00, Φλώρινα

Τηλέφωνο & fax: 2385054591
e-mail: symfilo at dide.flo.sch.gr

Σχολικοί Σύμβουλοι Φιλολόγων

Πολατίδου Άννα, e-mail : polatidou at sch.gr

Σελίδα σχολικών συμβούλων

Σχολικός Σύμβουλος Αγγλικών

Ποζουκίδης Νικόλαος, e-mail : nickpoz at otenet.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη

Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα (ΠΕ07)

Διαβάστε ποιοι Σχολικοί Σύμβουλοι είναι αρμόδιοι ανά ειδικότητα για τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Φλώρινας


Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων κατά το 2013-2014

Διαχείριση διδακτέας – εξεταστέας ύλης των Μαθηματικών Κατεύθυνσης Γ’ τάξης Ημερήσιου και Δ’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2013 – 2014 (132446/Γ2/19-9-2013)

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία) της Α’ τάξης Ημερησίου και της Β’ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το 2013-2014 (132447/Γ2/19-9-2013)

Οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος Πολιτική Παιδεία από τον σχολικό σύμβουλο

Διδασκαλία Ξένων γλωσσών κατά το 2013-2014 (Από σχολική σύμβουλο Γερμανικών)

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΔΕ

Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 21/03/2017 14:49:33
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΣΧΟ4653ΠΣ-ΥΩΜ
Θέμα: Ανάκληση υπολοίπου δεσμευμένης πίστωσης ΚΑΕ 9926
Ημ/νια: 17/03/2017 14:21:32
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΕ64653ΠΣ-4Γ9
Θέμα: Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης.
Ημ/νια: 17/03/2017 12:41:20
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6ΧΙ24653ΠΣ-ΟΧ8
Θέμα: Δέσμευση πίστωσης στον ΚΑΕ 2752
Ημ/νια: 17/03/2017 12:30:30
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: 6Σ414653ΠΣ-ΤΚ6
Θέμα: Επιχορήγηση του Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου - Γυμνασίου Φλώρινας
Ημ/νια: 13/03/2017 13:01:38
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΔΑ: Ω9Υ44653ΠΣ-1Τ2

ΔΔΕ Φλώρινας - WEB site

Αναρτήσεις άρθρων και σελίδων: Ζαχαρίας Τόνας, Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Διαχείριση δικτυακού τόπου: Σπύρος Παπαχαρίσης, Υπ. ΣΕΠ – ΚΕΣΥΠ