Υπεύθυνος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Μαθητείας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 16
531 00, Φλώρινα
Τηλ. 2385054580
Fax 2385054578

Υπεύθυνος: Παπάς Ιωάννης (ΠΕ88.03-Ζωικής Παραγωγής)

Έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την δομή

 1. Η 23461/Γ2/06-03-2012 εγκύκλιος με θέμα «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης»
 2. Το 49717/Δ4/23-3-2017 έγγραφο με θέμα «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 3. Το 52870/Δ4/30-3-2016 έγγραφο με θέμα : Διευκρινίσεις σχετικά με την εγκύκλιο με θέμα: «Ορισμός υπευθύνων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 4. Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 729321-09-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΖΤ4653ΠΣ-4ΞΓ) περί: Ορισμού υπευθύνων για θέματα του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας» στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •