Γραφείο μηχανονοργάνωσης – μισθοδοσίας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Κτήριο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
1ος όροφος, Γραφείο 8
531 00, Φλώρινα

Μπούσιος Θωμάς (ΠΕ Διοικητικός)
Χατζηιωαννίδης Χρήστος (ΠΕ Πληροφορικός)
Αλεξιάδης Ιωάννης (ΠΕ17.01 – αποσπασμένος εκπαιδευτικός)

Τηλ. 23850 54577
fax 2385054578

Pin It
[ + ]