Αιτήσεις για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Εγκύκλιος Φ.821/62723/Η2/22-4-2015 (ΑΔΑ:6ΘΒΦ465ΦΘ3-8ΟΨ) του Υπουργείου Παιδείας

Όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης επιθυμούν να αποσπαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού από το σχολικό έτος 2015-2016 πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr . Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. στη διεύθυνση, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, σε φάκελο Α4:

α) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι 15-05-2015 και ώρα 12.00 το μεσημέρι και θα πρωτοκολλούνται αυτόματα.
β) Η εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στη ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.Ξ.Μ.Σ. μέσα στην ίδια προθεσμία.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]