Διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας στη Γ΄ Γυμνασίου

Έγγραφο 2029/Δ2/8-1-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Για το σχολικό έτος 2014-2015 οι διδάσκοντες, εφόσον ολοκληρώσουν την ύλη του μαθήματος της Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου, μπορούν να αφιερώσουν μέχρι δέκα (10) διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας σύμφωνα με την με αρ. πρωτ· 21072α/Γ2/28-02-2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 303/Β/13-3-2003).(Σελ. 225 του ΦΕΚ)

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε