Ισχύς των κυρωμένων πινάκων εισαγομένων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κατηγορία των αθλητών

Απόφαση Φ. 51/9356/Α5/20-1-2015 (ΦΕΚ 135/Β/22-1-2015, ΑΔΑ:7Ξ6Κ9-7ΘΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Οι πίνακες των εισαγομένων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, που αφορούν την κατηγορία διακεκριμένων αθλητών, οι οποίοι έχουν λάβει επιπλέον μοριοδότηση με το Ν. 2725/1999 και έχουν κυρωθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, διατηρούνται σε ισχύ ανεξάρτητα από την έκδοση αποφάσεων του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού οι οποίες ανακάλεσαν την εγγραφή των
παραπάνω προσώπων στον ειδικό πίνακα διακρινομένων αθλητών του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999.

Διαβάστε την ΥΑ

[lastupdated]

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε