Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

Απόφαση 207522/Θ2/19-12-2014 (ΦΕΚ 3629/Β/31-12-2014, ΑΔΑ:ΒΑΔΔ9-Ι9Ξ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε και καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας της Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων ως εξής:

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015).

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Αρχική ΥΑ, η οποία αναφέρεται στα σχετικά, είναι η 113205/Α2/16−9−2009 (ΦΕΚ 2067/Β/24-9-2009)

Άλλες αποφάσεις που τροποποίησαν την παραπάνω απόφαση είναι οι :

ΥΑ 110570/Α2/26-9-2011 (ΦΕΚ 2382/Β/26-10-2011) Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων της Α’ τάξης των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

ΥΑ 137143/Α2/2-11-2012 (ΦΕΚ 3095/Β/23-11-2012) Αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος των τάξεων της Α΄ και Β΄ Λυκείου των Γενικών Εκκλησιαστικών Λυκείων

ΥΑ 137152/Α2/2-11-2012 (ΦΕΚ 3129/Β/26-11-2012) Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια

[lastupdated]

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε