Ανάκληση πρόσληψης 5 αναπληρωτών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 2014 – 2015

Απόφαση 204220/Ε2/15-12-2014 (ΑΔΑ:7ΖΣΙ9-Ο7Ρ) του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε την πρόσληψη των παρακάτω προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσελήφθησαν με την προαναφερθείσα Υπουργική Αποφάση (87840/Ε2/19-11-2014, ΑΔΑ: ΩΡΩΧ9-Τ0Ε) στις έναντι αυτών αναγραφόμενες περιοχές Διευθύνσεων, επειδή δεν παρουσιάστηκαν να αναλάβουν υπηρεσία:

Διαβάστε την ΥΑ

Η αρχική ΥΑ πρόσληψης

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]