Κανονική άδεια εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις

Έγγραφο 201316/Γ1/11-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας σχετικά με το καθεστώς αδειών διοικητικών υπαλλήλων – πρώην εκπαιδευτικών που εξαιρέθηκαν από την διαθεσιμότητα, μετατάχθηκαν σε διοικητικές θέσεις και στην συνέχεια διατέθηκαν για παροχή εκπαιδευτικού έργου τα σχολικά έτη 2013‐14 και 2014‐15 ‐ σας ενημερώνουμε ότι :

Α) Για όσο διάστημα οι ανωτέρω υπάλληλοι παρέχουν εκπαιδευτικό έργο δικαιούνται τις άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.1566/85.

Β) Για όσο διάστημα οι ανωτέρω υπάλληλοι παρέχουν διοικητικό έργο λαμβάνουν αναλογικά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.3528/07 (αρθ.48, §2) άδεια, ήτοι 2 ημέρες ανά μήνα.

Ειδικότερα οι υπάλληλοι που ασκούν διοικητικό έργο από 1η Σεπτεμβρίου 2014 δικαιούνται 8 ημέρες κανονική άδεια έως το τέλος του έτους.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε