Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2014-2015

Απόφαση 178528/Θ2/5-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΚΙ59-ΜΤΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Προσλήψεις μέσω του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη ΣΑΕ 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) στο Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Προσλαμβάνοται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ06 και ΠΕ19 για το διδακτικό έτος 2014-2015, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις ανάγκες των αναφερόμενων σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]