Αλλαγές στην διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού ΓΕΛ για το 2014−2015

Απόφαση 156273/Γ2/30-9-2014 (ΦΕΚ 2721/Β/13-10-2014, ΑΔΑ:ΨΟΤΘ9-8ΘΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 104964/Γ2/07−07−2014 ΥΑ (Β΄ 1946) ως προς την εξεταστέα-διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων:

• Φυσική (Γενικής Παιδείας),
• Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης),
• Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης),
• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
• Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014−2015 ως εξής:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ από τη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε