Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 6179/9-10-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και μέχρι της συμπληρώσεώς του, σε ενδοσχολικές δραστηριότητες, σε υπηρεσίες διοίκησης της εκπαίδευσης, στο σχολείο που υπηρετούν ή σε όμορο αυτού, έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2014-2015, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε