Ανάκληση πρόσληψης εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 για το 2014-2015

Απόφαση 164273/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:6ΤΞ99-ΧΒ7) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε
Την ανάκληση πρόσληψης των παρακάτω εκπαιδευτικών ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων–Άξονας Προτεραιότητας 1» και «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων – Άξονας Προτεραιότητας 2» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2014-2015, διότι δεν ανέλαβαν υπηρεσία.

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]