Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, για το 2014-2015

Εγκύκλιος 144056/Γ7/11-9-2014 (ΑΔΑ:ΨΙ4Ε9-Δ20) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι των κάτωθι ειδικοτήτων που δεν ανήκουν σε εκπαιδευτικό κλάδο:
α) Κατεύθυνση Θεάτρου−Κινηματογράφου
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
• Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου].
β) Κατεύθυνση Χορού
• Ειδικός Κλασικού Χορού.
• Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένους στους τομείς του Θεάτρου-Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού από Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2014 έως και Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]