Σχολικές δραστηριότητες – Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ανακύκλωσ-e»

Έγγραφο 138927/Γ7/3-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακύκλωσ-e» πραγματεύεται το ζήτημα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων και περιλαμβάνει ηλεκτρονική παρουσίαση και δραστηριότητες στην τάξη, έντυπο υλικό και τοποθέτηση κάδου στο σχολείο.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε