Οδηγίες για τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015

| τελευταία ενημέρωση : Οκτώβριος 6, 2016 ώρα 11:51 μμ |

Εγκύκλιος 137852/Γ2/2-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τις αναθέσεις των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού και του Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2014-2015. Ειδικότερα:

Διαβάστε την εγκύκλιο

Pin It
[ + ]