Δομή και λειτουργία των Ομάδων Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Β/θμιας Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 137901/Γ4/2-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγίες για τον έγκαιρο προγραμματισμό και σχεδιασμό του Σχολικού Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2014-2015

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχετική εγκύκλιος (3910/Γ4/13-01-2012 ΑΔΑ: Β4ΛΨ9-ΗΔ1)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε