Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε για το διδακτικό έτος 2014-2015 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 137069/Γ6/1-9-2014 (ΑΔΑ:ΩΧΣ39-ΛΨ9) του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και του ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.).
Επισημαίνουμε ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το τρέχον διδακτικό έτος 2014 – 2015, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το τρέχον σχολικό έτος 2014- 2015:

Διαβάστε την ΥΑ

Τροποποιητική απόφαση (145261/Γ6/12-9-2014, ΑΔΑ:Ω8089-ΔΥΙ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε