Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2014-2015

Απόφαση 131949/Δ2/20-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Αποσπούμε για άσκηση διοικητικού έργου στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2014-2015, μετά από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε την ΥΑ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε