Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Απόφαση Φ.151/110270/Β6/15-7-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΣΩ9-ΜΧΙ, ΦΕΚ 1920/Β/16-7-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Οι αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 8, 10, 11, 14, 17, 18 και 21 του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 και επιθυμούν την εισαγωγή τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. υποβάλλουν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή, στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Διαβάστε την ΥΑ

Τι αναφέρει το άρθρο 34 του νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε