Ανασυγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Φλώρινας

Απόφαση 3278/1-7-2014 (ΑΔΑ:7ΩΗΠ9-ΗΛΚ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε