Διευκόλυνση για την Ανάληψη Υπηρεσίας των Εκπαιδευτικών με τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014-Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Έγγραφο 95431/Δ2/20-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια ανατροφής παιδιού, όσον αφορά στην ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2013-2014, παρακαλούμε να γίνεται δεκτή η ανάληψη της υπηρεσίας τους με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας και στη συνέχεια να αποσταλεί ταχυδρομικά.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2013-2014 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Διαβάστε το έγγραφο

Η Υπεύθυνη Δήλωση που πρέπει να αποσταλεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (.doc) ή (.pdf)

Νεότερη Ενημέρωση σχετικά με το θέμα μετά την παράταση του διδακτικού έτους

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]