Παράλληλη Στήριξη μαθητών, Στήριξη μαθητών από Ιδιώτη Βοηθό, Στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται και Στήριξη μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή για το Διδακτικό Έτος 2014-2015 – Τα απαραίτητα έγγραφα

Εγκύκλιος 87238/Γ6/4-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας

 1. Η αίτηση για έγκριση και παροχή νέας παράλληλης στήριξης υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από το γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής στο σχολείο μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2014.
 2. Οι εγκεκριμένες αιτήσεις Παράλληλης Στήριξης προηγουμένων ετών, για μαθητές, που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού, καθώς και για μαθητές με κάθε άλλη αναπηρία ή ειδική εκπαιδευτική ανάγκη, ανανεώνονται αυτόματα μετά από σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα
 3. Η αίτηση για έγκριση και παροχή στήριξης από Ε.Β.Π. σε μαθητές που χρειάζονται βοήθεια στην αυτοεξυπηρέτηση, υποβάλλεται στο σχολείο φοίτησης του μαθητή από τον γονέα ή κηδεμόνα του το διάστημα από την ημερομηνία εγγραφής έως και την 31η Ιουλίου 2014, εκτός αν η ανάγκη για στήριξη από Ε.Β.Π. προκύψει μετά την ανωτέρω προθεσμία.
 4. Προβλέπεται η δυνατότητα Στήριξης μαθητών από Σχολικό Νοσηλευτή.
 5. Η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Κατεβάστε τα παρακάτω υποδείγματα εγγράφων σε επεξεργάσιμη ή όχι μορφή

Υπόδειγμα αίτησης για έγκριση παροχής νέας παράλληλης στήριξης (.pdf) ή (.doc)

Υπόδειγμα αίτησης για παροχή στήριξης από ΕΒΠ (.pdf) ή (.doc)

Υπόδειγμα βεβαίωσης εγγραφής-φοίτησης με λογότυπο (.pdf) ή (.doc)

Υπεύθυνη δήλωση γονέα-κηδεμόνα με λογότυπο (.pdf) ή (.doc)

Υπόδειγμα διαβιβαστικού με λογότυπο (.pdf) ή (.doc)

 

 

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε

[ + ]