Πόσα Εξεταστικά Κέντρα ανά Περιφερειακή Ενότητα θα λειτουργήσουν για τις εξετάσεις των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ.151/54849/Β6/8-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ39-Η4Ε) του Υπουργείου Παιδείας

Ορισμός Δ/νσεων Δ.Ε για τη λειτουργία Εξεταστικών Κέντρων για τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2014, των υποψηφίων ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α΄) και των υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) για τα μαθήματα ειδικότητας

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

1η συμπλήρωση της αρχικής απόφασης (ΥΑ Φ.151/62087/Β6/23-4-2014, ΑΔΑ:ΒΙ0Β9-Ε6Ω)

2η συμπλήρωση της αρχικής απόφασης (ΥΑ Φ.151/65593/Β6/29-4-2014, ΑΔΑ:ΒΙ0Ρ9-6ΗΠ)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε