Δεν δικαιούνται την εφάπαξ αποζημίωση λόγω μετάταξης σε παραμεθόρια περιοχή όσοι εκπαιδευτικοί μετατάχθηκαν με τη διαδικασία των υποχρεωτικών μετατάξεων

Έγγραφο 2/91415/0022/28-2-2014 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

Μετά από σχετικό ερώτημα, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με έγγραφό του, εξέφρασε την άποψη ότι όσοι (εκπαιδευτικοί) μετατάχθηκαν σε παραμεθόριες περιοχής, με βάση τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του νόμου 4172/2013 (υποχρεωτικές μετατάξεις εκπαιδευτικών), δεν δικαιούνται την εφάπαξ αποζημίωση που προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 3528/2007.

Διαβάστε το έγγραφο

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε