Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

Εγκύκλιος 35359/Γ2/11-3-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚΑ9-5ΟΩ) του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,το Υπουργείο Παιδείας έστειλε στα σχολεία οδηγίες σχετικά με τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης της Α΄ τάξης ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Η τροποποίηση εγκυκλίου (67645/Γ2/2-4-2014, ΑΔΑ:ΒΙΦ19-ΛΙ8)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]