Προτάσεις για ορισμό μελών Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων ΕΠΑΛ (Ομάδα Α) για τις Πανελλήνιες 2014

Έγγραφα 23582/Γ2/19-2-2014 και 23585/Γ2/19-2-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε το έγγραφο που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

Διαβάστε το έγγραφο που απευθύνεται στους σχολικούς συμβούλους

Διαβάστε την υπεύθυνη δήλωση που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]